Läsa på olika sätt

Läsa på olika sätt

På biblioteken finns olika typer av anpassade böcker för dig som har svårt att läsa vanlig tryckt text.

TALBÖCKER
Talböcker, eller Daisy-böcker, är inläsningar för dig som har svårt att läsa tryckta böcker. Du som har en läsnedsättning får låna talböcker. Inga intyg krävs.

Legimus.se är ett digitalt bibliotek med fler än 90.000 titlar.
Du kan själv ladda ner litteratur därifrån och läsa på vilken uppkopplad enhet du vill.

Biblioteket hjälper dig som behöver talböcker att ordna ett konto på Legimus. Du behöver inte boka tid, utan får hjälp när du kommer till biblioteket.
På Nackas bibliotek står många talböcker inne på hyllan, och skulle du inte hitta det du söker kan vi ladda ner önskade böcker från Legimus katalog.

STORSTILSBÖCKER
För dig som har en läsnedsättning men ändå vill läsa böcker i pappersform finns böcker med extra stor stil.

LÄTTLÄSTA BÖCKER
Våra lättläsa böcker är bearbetade så att de ska vara lätta att läsa. De är till för personer som av olika anledningar är läsovana eller håller på att lära sig svenska.

Sök

Språk