SPRÅKTÅGET & ÄPPELHYLLAN

SPRÅKTÅGET & ÄPPELHYLLAN

Alla barn behöver böcker och har rätt att uppleva läsglädje – men alla böcker passar inte alla barn. Läsglädje kan förmedlas i många former, bara fantasin sätter gränser!

 

SPRÅKTÅGET – SMÅ BARNS SPRÅKUTVECKLING

Språktåget  alla åker med tåget och en del barn behöver stanna lite längre på vissa stationer!

Regionbibliotek Stockholm har tillsammans med logopeder och barnhälsovårdsutvecklarna i Stockholmsregionen bl a tagit fram olika boklistor för att främja små barns språkutveckling.

Här finns de olika boklistorna som pdf:

Språktåget boklista

 

I samarbete med barnavårdscentralerna delar biblioteken även ut en bok till alla nyfödda barn för att stimulera barns tal och språkutveckling. Syftet är att främja lusten till språket hos de allra minsta barnen.

Nyblivna föräldrar får ett presentkort på BVC. Föräldrar och barn kan sedan hämta ut en fin bokgåva på biblioteket.

 

BOKRECEPT

Bokrecept är ett samarbete med logopedmottagningen i Nacka Forum, Logopedi Södra, Stockholms läns landsting och barnbibliotekarierna på Nacka Forum Bibliotek. Högläsning med en vuxen är ett av de bästa recepten för att hjälpa barn i deras språkutveckling. 

Logopeden eller talpedagogen skriver ett bokrecept som föräldrarna lämnar in på biblioteket för att sedan hämta ut när bibliotekarierna plockat samman böckerna. Böckerna är anpassade för det som barnet behöver öva på, till exempel fonologi, pragmatik, språklig medvetenhet.

 

ÄPPELHYLLAN

Äppelhyllan är en plats i biblioteket där du som barn kan hitta medier som kan läsas med ögon, öron eller fingertopparna.

Alla barn är olika och läser på olika sätt, därför finns Äppelhyllan. På en Äppelhylla hittar du böcker för och om barn med funktionsvariationer. Det kan vara läs- och skrivsvårigheter, hörselskada, rörelsehinder eller synskada. Här finns böcker som väcker läsglädje, men också det som ger stöd och inspiration till dig som vuxen.

Allt som finns på Äppelhyllan har ett tecknat äpple som symbol. Äpplet är symbol för kunskap och nyfikenhet!


LEGIMUS

Det är en gratis talbokstjänst som alla med läsnedsättning har rätt till. Login kan man få via ett besök på biblioteket. 

För mer info om Legimus.

 

Sök

Språk