A–Ö

Ordlista med länkar

A  Arrangemang – se Evenemang. | Avgifter – media som inte återlämnas i tid medför förseningsavgifter, läs mer om Låneregler.

B  Biblioteken i Nacka – se Nacka kommuns webbplats. | Biblio – Appen för att läsa och lyssna på böcker – se E-böcker och e-ljudböcker. | Biblix  boktips för barn 6–12 år – se Läsinspiration.

C  Cineasterna – strömma film gratis med ditt bibliotekskonto – se även Våra digitala tjänster.

D  Datorer – se Dator, kopiering och studierum | Databaser – via biblioteket får du tillgång till olika databaser. 

E  E-bok = digital bok med text, se E-böcker och e-ljudböcker.

F  Fjärrlån – Böcker som inte finns inom Nacka bibliotek kan fjärrlånas från andra bibliotek i Sverige mot en avgift. | Forumbiblioteken = samlingsnamn för biblioteken i Fisksätra, Nacka Forum & Orminge. | Förseningsavgift – se Avgifter.

G

H

I  Inköpsförslag – om du tycker biblioteket saknar någon litteratur kan du göra ett inköpsförslag – se Reservationer och inköpsförslag

J

K  Kalender – se Evenemang | Kopiering – det går att kopiera på alla bibliotek i Nacka, se Dator, kopiering och studierum.

L  Legimus – se även Läsa på olika sätt | Ljudbok – Lånekort – alla kan skapa ett lånekonto utan kostnad, se Skaffa lånekort.

M

N  Nationalencyklopedin – det stora svenska uppslagsverket finns även på nätet (du behöver lånekort för att läsa NE hemifrån), se även Databaser. | Ny i Sverige – till biblioteken kommer det ibland volontärer som hjälper till med språkträning och läxor.

O  Omlån – om det inte är någon annan låntagare i kö kan du låna om dina media 1 gång. Du kan själv låna om om du loggar in på vår webbplats. Läs mer om Låneregler.

P  Program – se Evenemang | PIN-kod (Personal Identification Number) – en kod som du har valt själv och som du aldrig ska lämna ut till någon annan.

Q

R  Reservation – du kan reservera böcker från hela Nacka utan kostnad. För kunna att reservera media på vår webbplats måste du vara inloggad. Se Skaffa lånekort.

S  Släktforskning – se Databaser. | Svenska – se Ny i Sverige.

T  Talbok – inläst bok för dig med lässvårigheter – se Läsa på olika sätt.

U  Utskrifter – på alla bibliotek i Nacka kan du skriva ut på olika sätt – se Dator, kopiering och studierum.

V

W Wikipedia

X

Y

Z

Å

Ä

Ö Önskemål – se Inköpsförslag Öppettider