Biblio

Biblio - bibliotekets e-ljudböcker i en app


I ljudboksappen biblio kan du söka, låna och lyssna på Nacka biblioteks e-ljudböcker. Du kan både streama och ladda ner.

Du loggar in med ditt vanliga biblioteksinlogg: lånekortsnummer/personnummer och pinkod.

Gör så här:

  1. Hämta appen Biblio till din iPhone, iPad eller Android-enhet.
    (Biblio kräver Android 5.0 eller senare och iPhone 5s (iOS 10.3) eller senare.)

          Hämta Biblio i App Store för IPhone eller IPad.

          Hämta Biblio i Google Play för Android.

  1. Starta appen och välj bibliotek Nacka bibliotek

  2. Skriv in ditt lånekortsnummer eller personnummer och din PIN-kod.

Nu kan du börja söka e-ljudböcker. Välj den titel du är intresserad av och klicka sedan på "Låna".

Ljudboken börjar spelas upp och finns nu under "Mina lån" i 28 dagar.

Om du klickar på "Mina lån" i vänsterfliken kan du sedan välja "gör tillgänglig offline". Sedan kan du lyssna utan tillgång till internet.

Du kan som tidigare även söka och låna e-ljudböcker via vår vanliga hemsida och välja om du vill öppna e-ljudboken i appen för att lyssna.

Åtgärder vid problem med appen Biblio


Bibliotekens nya e-ljudboksapp Biblio har så här i början en del problem både på iOS och Android. Många av problemenen åtgärdas med dessa rekommendationer:

  • Har du den senaste versionen av Biblio installerad? Gå in i App Store eller Google Play och sök fram Biblio för att se om uppdatering finns. Installera i så fall uppdateringen manuellt.

  • Har du den senaste versionen av iOS eller Android installerat? Biblio kräver Android 5.0 eller senare och iOS 10.3 eller senare.

  • Är personnumret eller lånekortsnumret inskrivet i rätt format? Personnummer ska skrivas så här: ååmmddxxxx, det vill säga utan sekelsiffror eller bindestreck. Lånekortsnumret måste skrivas i en enda serie, utan mellanslag.

  • Vissa besökare upplever problem vid lyssning av e-ljuböcker offline. Det kan då behövas att appen avinstalleras och installeras på nytt. Hämta sedan hem e-ljudboken igen.