Demokratin fyller år!

No-longer-here, Pixabay

Det allmänna biblioteksväsendet har bland annat ett demokratiskt uppdrag och i år vill vi på Forumbiblioteken lägga särskilt fokus på detta

Under 2021 uppmärksammar riksdagen att det är 100 år sedan det första riksdagsvalet hölls då både män och kvinnor fick rösta.
Det demokratiska uppdraget är lagstadgat i bibliotekslagen och är ett kärnuppdrag för alla folkbibliotek. 

2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.

Forumbiblioteken inspireras av riksdagens satsning och vill lyfta folkbibliotekens demokratiuppdrag lite extra genom ett demokratiprojekt.

Demokratiprojektet är en möjlighet för fler att vara delaktiga och göra sina röster hörda! Under tiden som projektet pågår kommer flera av Forumbibliotekens ordinarie aktiviteter som utställningar, författarbesök och föreläsningar ha ett särskilt fokus på demokrati. Utöver detta kommer det bli en massa andra spännande happenings, events och aktiviteter på temat!
Håll utkik här på webben, på våra facebooksidor eller på vår instagram @forumbiblioteken_i_nacka.

Har du tankar kring Demokratiprojektet eller vill vara delaktig på något sätt?
Hör av dig till något av våra bibliotek på telefon eller mejl!

Tävla med din vardagsbild i Fisksätra! Läs mer här

Missa inte det digitala språkcafé som vi anordnar en gång i veckan tillsammans med Kompis Sverige! Denna höst kommer temat för träffarna att vara demokrati. Här hittar du ordlistor till  språkcaféerna!