DATABASER

Med bibliotekets e-uppslagsverk och databaser får du alternativ till att söka fakta på Google och Wikipedia. Här har vi samlat de e-uppslagsverk/databaser som du automatiskt får åtkomst till med hjälp av ditt lånekort på Nackabiblioteken. 
Du kommer även åt flera av dessa databaser hemifrån när du loggar in med ditt lånekort.
Exempelvis kan du söka tidningsartiklar i tidningar och tidskrifter, släktforska i kyrkböcker samt söka stipendier.

E-UPPSLAGSVERK

Alex författarlexikon (även hemifrån)
Det mest aktuella och mest omfattande författarlexikon som finns på svenska. 

Britannica Junior (även hemifrån)
Det klassiska engelskspråkiga uppslagsverket i digital form. Åldersgrupp 5-11 år.

Britannica Student (även hemifrån)
Det klassiska engelskspråkiga uppslagsverket i digital form. Åldersgrupp 12 till 18 år.

Encyclopaedia Britannica (även hemifrån)
Det klassiska engelskspråkiga uppslagsverket i digital form. Åldersgrupp 18 år och uppåt.

Landguiden (även hemifrån)
Fakta och statisktik om världens länder, producerad av Utrikespolitiska Institutet. 
Logga in hemifrån här

Nationalencyklopedin (även hemifrån)
Ett stort svenskt klassiskt uppslagsverk.

SLÄKTFORSKA

Arkiv Digital
Finns för tillfället inte på biblioteken, men ska återinföras. Kontakta biblioteken för mer information. 
Riksarkivet
Här kan du söka i Riksarkivets digitala arkiv (SVAR), register och databaser. Du kan även söka information om arkiv och arkivinstitutioner i Sverige.

SÖKA STIPENDIER

Global Grant (även hemifrån)
En internationell databas om stipendier, fonder och bidrag. Du söker på svenska eller engelska.

SÖKA TIDNINGSARTIKLAR


Mediearkivet
Artiklar i fulltext från SvD, Aftonbladet, GP, Arbetet samt flera landsortstidningar och många tidskrifter.

ÖVRIGA BIBLIOTEKSKATALOGER

Sök i samtliga folkbibliotek Stockhoms län
Vilket bibliotek har boken? Finns den inne eller är den utlånad? Bor du i Stockholmsregionen? Här kan du enkelt söka i flera olika bibliotekskataloger samtidigt.

LOKALA ARKIV

Fisksätra digitala allmänning
FDA är ett digitalt öppet arkiv som vänder sig till alla Fisksätras medborgare.

Nacka lokalhistoriska arkiv
I Nacka lokalhistoriska arkiv ingår en unik samling bilder - ca 60 000 fotografier - med värdefull information om kommunens historia.      

Stockholmskällan
Stockholmskällan består av en databas med nästan 30000 fotografier, kartor, trycksaker, böcker, ritningar, filmer, texter, ljudfiler, föremål, konstverk och litteraturtips.
Arkiv, bibliotek och museer tillgängliggör här alla möjliga sorters handlingar som berättar om livet i Stockholm genom århundradena.