Föredrag: demokrati

Föredrag: demokrati

Utifrån sin bok ”Demokrati - en liten bok om en stor sak”, föreläser och diskuterar Sofia Näsström, professor i statsvetenskap, om demokratins korruption och förnyelse.

Search the catalogue

Language