We recommend books and movies

Are you looking for a book to read or a movie to watch? We have read and watched and here we share tips.

Results list

Results list

Results list

Results list

358387
Book:Frihetens problem:2021 Book
Author: Mann, Thomas
Year: 2021
Language: Swedish
Media class: Book
Resource type: Physical
Ett övermått av ondska har nu fått oss att släppa vår skepsis och blygsel inför stora ord som frihet, sanning och rättvisa; vi lyfter dem mot mänsklighetens ­fiender. /Thomas Mann &nbsp
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
356616
Book:Onnellisten tasavalta:2022 Book
Author: Rehn, Olli
Year: 2022
Language: Finnish
Media class: Book
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
356485
Book:The rise and fall of the welfare state:2011 Book
Author: Wahl, Asbjørn
Year: 2011
Language: English
Shelf mark: Oh
Media class: Book
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
342310
Book:Inget är heligt:2022 Book
Author: Madon, Sakine
Year: 2022
Language: Swedish
Shelf mark: Occ
Media class: Book
Resource type: Physical
I Inget är heligt skärskådar Sakine Madon den svenska yttrandefrihetens historia och använder samtida debatter, däribland fallet Vilks, för att diskutera själva grunden för vårt öppna demokratiska samhälle. Hennes slutsats är att utan rätten att kränka kan yttrandefriheten inte existera.
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
353367
Book:Va?! Är demokratin hotad?:2021:1:a upplagan Book
Year: 2021
Language: Swedish
Media class: Book
Edition: 1:a upplagan
Resource type: Physical
I Fores antologi Va?! Är demokratin hotad? har vi låtit olika personer skriva om hoten mot den liberala demokratin. Boken belyser vilka hot som finns, vad som står på spel och vad man kan lära sig av såväl historien som pågående trender. Författarna förklarar att människan genom historien har pendlat mellan öppenhet och slutenhet samt visar att demokratins kris är global när autokratin och populismen vinner mark världen över. De beskriver hur konspirationsteorier ger fäste åt alternativa världsbilder som omöjliggör det demokratiska samtalet och på vilket sätt klimatförändringarnas konsekvenser hör ihop med hoten mot den liberala demokratin. Det blir tydligt i antologin att den liberala demokratin är hotad även i Sverige. Som Bengt Westerberg skriver i antologin: "Därför gäller det att ta hoten på allvar, att göra tydligt vad som står på spel och att, innan det är för sent, övertyga medborgarna om att den liberala demokratin är värd att försvara." Det hoppas vi göra med denna antologi. God läsning!
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
344604
Book:Vi gör olika:2021 Book
Author: Lundgren Aslla, Aisha
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Em-c
Media class: Book
Resource type: Physical
Hur kan vi arbeta med mångfald, demokrati och solidaritet i förskolan? När barnen får lära sig mer om olika kulturers fester och firanden och själva prova på, blir det okända inte konstigt.   Här får vi ta del av Aisha Lundgren Asllas och Franziska Forssanders kreativa arbetssätt i en barngrupp som i huvudsak var rotad i traditionellt svensk kultur.
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
340807
Book:Utbildning, demokrati, medborgarskap:2019:Andra upplagan Book
Author: Dahlstedt, Magnus
Year: 2019
Language: Swedish
Shelf mark: Em-c
Media class: Book
Edition: Andra upplagan
Resource type: Physical
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
327999
Book:The sum of us:2021 Book
Author: McGhee, Heather C
Year: 2021
Language: English
Shelf mark: Ohe
Media class: Book
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
327050
Book:Postdemokratisk kultur:2018 Book
Author: Werner, Jeff
Year: 2018
Language: Swedish
Media class: Book
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
326233
Book:Representativ demokrati:2020 Book
Author: Lidström, Erik
Year: 2020
Language: Swedish
Shelf mark: Ocg
Media class: Book
Resource type: Physical
Vi är stolta över vår demokrati i Sverige. Vi vill dessutom att den ständigt ska fördjupas, breddas, spridas, värnas. Men vad är demokrati? Vad är representativ demokrati? Här är begreppen milt sagt oklara. Och varför är så många så missnöjda med både vårt politiska system och med samhällsutvecklingen i stort?   Denna bok tar tag i frågorna från grunden. Demokrati och representativ demokrati behandlas ingående liksom republik och monarki, maktdelning, maktuppdelning, maktbegränsning, grundlagar, olika sorters valförfaranden och rättsväsendets utformning och betydelse för det demokratiska statsskicket.   Vår representativa demokrati kan dramatiskt förbättras. Och demokratiseras. För att åstadkomma detta krävs radikala förändringar, men samtidigt inte förändringar som radikalt bryter mot svenska politiska traditioner.   Erik Lidström är Tekn Dr i fysik från Uppsala universitet. Efter fyra år som forskare i Grenoble gick han 2000 över till IT. Vid sidan om intresserar han sig för och forskar i samhällsfrågor och har publicerat boken Education Unchained (2015) om skolans behov av reformer. Rekommenderad av Choice Magazine som kursbok vid amerikanska universitet.
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
325996
Book:Att skriva i onda tider:2021 Book
Author: Guillou, Jan
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Bb
Media class: Book
Resource type: Physical
Behandlar även Sverige
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
324810
Book:Dissensus:2021:Första upplagan Book
Author: Burman, Anders
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Ocg
Media class: Book
Edition: Första upplagan
Resource type: Physical
2021 är det 100 år sedan allmän och lika rösträtt infördes i Sverige, men kan vi någonsin ta demokratin för given?
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
325154
Book:Äkta nyheter:2021 Book
Author: Fichtelius, Erik
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Bt
Media class: Book
Resource type: Physical
Äkta nyheter tar läsaren med på författarens första journalistiska uppdrag, via ett skenäktenskap och smuggling av systemkritisk litteratur i Polen, kampen mellan Vita huset och New York Times redaktion till vår tids stora journalistiska frågor: kvalitet, public service och digitalisering.
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
28559
Book:Demokratimodeller:1997:2. rev. och utvidgade uppl. Book
Author: Held, David
Year: 1997
Language: Swedish
Shelf mark: Ocg
Media class: Book
Edition: 2. rev. och utvidgade uppl.
Publisher: Daidalos
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
321323
Book:Det är vi som bestämmer! Lättläst - Nivå 3:2021:Första utgåvan Book
Author: Candil, Moa
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Ocg
Media class: Book
Edition: Första utgåvan
Resource type: Physical
Sverige är en demokrati. Men så har det inte alltid varit det är bara hundra år sedan kvinnor för första gången fick rösta i politiska val. Och andra grupper fick rösträtt senare än så. I Det är vi som bestämmer! får du veta hur Sverige blev demokratiskt och hur demokratin fungerar.
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
323805
Book:Folk i rörelse:2021 Book
Author: Östberg, Kjell
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Ocg
Media class: Book
Resource type: Physical
I år firar den svenska demokratin hundra år. Många ser detta som slutet på en given utveckling. Kjell Östberg skriver istället levande om hur vår demokrati är ett resultat av att människor sluter sig samman i kamp för att gemensamt skapa förändring, från Sundsvallsstrejken 1879 till Fridays for future idag.
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
323522
Book:Ingen självklarhet:2020 Book
Year: 2020
Language: Swedish
Shelf mark: Ocg
Media class: Book
Resource type: Physical
Demokrati är ingen självklarhet. Idén om demokrati i betydelsen "folkstyre" går tillbaka till antikens Aten, men vilka som ska utgöra folket och hur styret ska bedrivas har debatterats alltsedan dess. Över tid har allt fler grupper av människor inkluderats i demos. Samtidigt har det under demokratins hela historia funnits ett motstånd mot att gemene man och kvinna ska ha inflytande över politiska angelägenheter. Borde inte styret skötas av experter? Räcker det inte med att en upplyst ledare eller ett parti med bred förankring kanaliserar folkviljan?
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
323085
Book:Därför demokrati:2021 Book
Author: Wikforss, Åsa
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Ocg
Media class: Book
Resource type: Physical
Demokratin är det enda styrelseskick som lägger sitt öde i våra händer. I det ligger dess stora styrka men också dess stora sårbarhet. När desinformation och propaganda utnyttjar denna sårbarhet är det avgörande att vi är medvetna om demokratins stora värde.
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating
322202
Book:Den hotade demokratin:2021 Book
Author: Wästberg, Olle
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Ocg
Media class: Book
Publisher: Ekerlids förlag
Resource type: Physical
Den framtida demokratin går inte att ta för given i Sverige. Olle Wästberg, tidigare ordförande i den statliga Demokratiutredningen, ser riskerna och möjligheterna till räddning. Putin, Erdogan, Orbán och andra auktoritära ledare har ursprungligen blivit folkvalda och sedan utnyttjat situationen. Demokratin i Sverige kulle kunna upphävas på fjorton månader.
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
321498
Book:En liten bok om fotboll, demokrati och hur man bygger ett samhälle:2021 Book
Author: Rådström, Niklas
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Rbba
Media class: Book
Publisher: Mondial
Resource type: Physical
En liten bok om fotboll, demokrati och hur man bygger ett samhälle är en kärleksförklaring till världens populäraste sport och samtidigt en tankebok om hur vi tar hand om den värld vi tillsammans befolkar.
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating

Results list

358325
Book:El origen del mal:2018:Primera edición Book
Author: Somoza, José Carlos
Year: 2018
Language: Spanish
Shelf mark: Hk
Media class: Book
Edition: Primera edición
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
358989
Book:Gospodin:2019:Drugo izdanje Book
Author: James, E. L
Year: 2019
Language: Croatian
Shelf mark: Hmft
Media class: Book
Edition: Drugo izdanje
Publisher: Fokus
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
358458
Book:Rautaesiripun varjossa:2022 Book
Author: Luukkonen, Mari
Year: 2022
Language: Finnish
Media class: Book
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
358914
Book:Djevojka iz mocvare:2020:Drugo izdanje Book
Author: Owens, Delia
Year: 2020
Language: Croatian
Shelf mark: Hmf
Media class: Book
Edition: Drugo izdanje
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
357118
Book:Sky Changes Book
Author: Sorrentino, Gilbert
Media class: Book
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
357216
Book:Svedskij jazyk. Samoucitel':2019:5-e izdanie Book
Author: Ziltsova, Elena
Year: 2019
Language: Russian
Shelf mark: Fct=ma
Media class: Book
Edition: 5-e izdanie
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
357219
Book:?AMADAH YURID ALKHURUJ Book
Author: Wolde, Gunilla
Media class: Book
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
357222
Book:Jaddati allati raqasat tahta al-matar:2022:Arabic edition Book
Author: Teige, Trude
Year: 2022
Language: Arabic
Shelf mark: Hsg
Media class: Book
Edition: Arabic edition
Resource type: Physical
Storsäljande, verklighetsbaserad roman om tre generationer kvinnor och en mörk hemlighet. Juni har ärvt sina morföräldrars hus och återvänder till ön där hon växte upp. När hon röjer i huset hittar hon ett brev från 1946 och en bild av sin mormor tillsammans med en tysk soldat. Sökandet efter sanningen om mormoderns förflutna leder Juni till Berlin och en liten stad i det som blev den ryska zonen efter Tysklands kapitulation. Där konfronteras hon med en brutal och okänd historia från andra världskriget. Mormor dansade i regnet handlar om en kvinna som har dolt sitt förflutna och vilka konsekvenser det får för hennes familj. Men framför allt är det en roman om kärlekens läkande kraft.
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
352222
Book:Rozmovy z druzjamy:2021 Book
Author: Rooney, Sally
Year: 2021
Language: Ukranian
Shelf mark: Hmb
Media class: Book
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
357114
Book:Russka Book
Author: Rutherfurd, Edward
Media class: Book
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
355787
Book:Svedskij jazyk bez repetitora:2022 Book
Author: Matveev, Sergej Aleksandrovic
Year: 2022
Language: Russian
Shelf mark: Fct=ma
Media class: Book
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
355784
Book:The legend of Sayna:2022 Book
Author: Daneshmand, Fereidoon
Year: 2022
Language: Persian
Media class: Book
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
355782
Book:El tercer paraíso:2022:Primera edición Book
Author: Alarcón, Cristián
Year: 2022
Language: Spanish
Shelf mark: Hk
Media class: Book
Edition: Primera edición
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
356616
Book:Onnellisten tasavalta:2022 Book
Author: Rehn, Olli
Year: 2022
Language: Finnish
Media class: Book
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
340822
Book:Kun jäljet katoavat:2021 Book
Author: Backman, Elina
Year: 2021
Language: Finnish
Shelf mark: Hub
Media class: Book
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
355788
Book:Tekijä:2022 Book
Author: Mustonen, Enni
Year: 2022
Language: Finnish
Shelf mark: Hub
Media class: Book
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
356982
Book:Il pomeriggio di un piastrellista:1992 Book
Author: Gustafsson, Lars
Year: 1992
Language: Italian
Shelf mark: Hi
Media class: Book
Publisher: Iperborea
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
355628
Book:Svedskaja grammatika v tablicach i schemach:2008 Book
Author: Zukova, Nina Ippolitovna
Year: 2008
Language: Russian
Media class: Book
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
356837
Book:Il desiderio di essere come tutti:2013 Book
Author: Piccolo, Francesco
Year: 2013
Language: Italian
Shelf mark: Hi
Media class: Book
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
356765
Book:Morte di un uomo felice:2014 Book
Author: Fontana, Giorgio
Year: 2014
Language: Italian
Shelf mark: Hi
Media class: Book
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating

Language