We recommend books and movies

Are you looking for a book to read or a movie to watch? We have read and watched and here we share tips.

Results list

Results list

Results list

356485
Book:The rise and fall of the welfare state:2011 Book
Author: Wahl, Asbjørn
Year: 2011
Language: English
Shelf mark: Oh
Media class: Book
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
342310
Book:Inget är heligt:2022 Book
Author: Madon, Sakine
Year: 2022
Language: Swedish
Shelf mark: Occ
Media class: Book
Resource type: Physical
I Inget är heligt skärskådar Sakine Madon den svenska yttrandefrihetens historia och använder samtida debatter, däribland fallet Vilks, för att diskutera själva grunden för vårt öppna demokratiska samhälle. Hennes slutsats är att utan rätten att kränka kan yttrandefriheten inte existera.
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
353367
Book:Va?! Är demokratin hotad?:2021:1:a upplagan Book
Year: 2021
Language: Swedish
Media class: Book
Edition: 1:a upplagan
Resource type: Physical
I Fores antologi Va?! Är demokratin hotad? har vi låtit olika personer skriva om hoten mot den liberala demokratin. Boken belyser vilka hot som finns, vad som står på spel och vad man kan lära sig av såväl historien som pågående trender. Författarna förklarar att människan genom historien har pendlat mellan öppenhet och slutenhet samt visar att demokratins kris är global när autokratin och populismen vinner mark världen över. De beskriver hur konspirationsteorier ger fäste åt alternativa världsbilder som omöjliggör det demokratiska samtalet och på vilket sätt klimatförändringarnas konsekvenser hör ihop med hoten mot den liberala demokratin. Det blir tydligt i antologin att den liberala demokratin är hotad även i Sverige. Som Bengt Westerberg skriver i antologin: "Därför gäller det att ta hoten på allvar, att göra tydligt vad som står på spel och att, innan det är för sent, övertyga medborgarna om att den liberala demokratin är värd att försvara." Det hoppas vi göra med denna antologi. God läsning!
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
344604
Book:Vi gör olika:2021 Book
Author: Lundgren Aslla, Aisha
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Em-c
Media class: Book
Resource type: Physical
Hur kan vi arbeta med mångfald, demokrati och solidaritet i förskolan? När barnen får lära sig mer om olika kulturers fester och firanden och själva prova på, blir det okända inte konstigt.   Här får vi ta del av Aisha Lundgren Asllas och Franziska Forssanders kreativa arbetssätt i en barngrupp som i huvudsak var rotad i traditionellt svensk kultur.
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
340807
Book:Utbildning, demokrati, medborgarskap:2019:Andra upplagan Book
Author: Dahlstedt, Magnus
Year: 2019
Language: Swedish
Shelf mark: Em-c
Media class: Book
Edition: Andra upplagan
Resource type: Physical
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
327999
Book:The sum of us:2021 Book
Author: McGhee, Heather C
Year: 2021
Language: English
Shelf mark: Ohe
Media class: Book
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
327050
Book:Postdemokratisk kultur:2018 Book
Author: Werner, Jeff
Year: 2018
Language: Swedish
Media class: Book
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
326233
Book:Representativ demokrati:2020 Book
Author: Lidström, Erik
Year: 2020
Language: Swedish
Shelf mark: Ocg
Media class: Book
Resource type: Physical
Vi är stolta över vår demokrati i Sverige. Vi vill dessutom att den ständigt ska fördjupas, breddas, spridas, värnas. Men vad är demokrati? Vad är representativ demokrati? Här är begreppen milt sagt oklara. Och varför är så många så missnöjda med både vårt politiska system och med samhällsutvecklingen i stort?   Denna bok tar tag i frågorna från grunden. Demokrati och representativ demokrati behandlas ingående liksom republik och monarki, maktdelning, maktuppdelning, maktbegränsning, grundlagar, olika sorters valförfaranden och rättsväsendets utformning och betydelse för det demokratiska statsskicket.   Vår representativa demokrati kan dramatiskt förbättras. Och demokratiseras. För att åstadkomma detta krävs radikala förändringar, men samtidigt inte förändringar som radikalt bryter mot svenska politiska traditioner.   Erik Lidström är Tekn Dr i fysik från Uppsala universitet. Efter fyra år som forskare i Grenoble gick han 2000 över till IT. Vid sidan om intresserar han sig för och forskar i samhällsfrågor och har publicerat boken Education Unchained (2015) om skolans behov av reformer. Rekommenderad av Choice Magazine som kursbok vid amerikanska universitet.
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
325996
Book:Att skriva i onda tider:2021 Book
Author: Guillou, Jan
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Bb
Media class: Book
Resource type: Physical
Behandlar även Sverige
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
324810
Book:Dissensus:2021:Första upplagan Book
Author: Burman, Anders
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Ocg
Media class: Book
Edition: Första upplagan
Resource type: Physical
2021 är det 100 år sedan allmän och lika rösträtt infördes i Sverige, men kan vi någonsin ta demokratin för given?
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
325154
Book:Äkta nyheter:2021 Book
Author: Fichtelius, Erik
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Bt
Media class: Book
Resource type: Physical
Äkta nyheter tar läsaren med på författarens första journalistiska uppdrag, via ett skenäktenskap och smuggling av systemkritisk litteratur i Polen, kampen mellan Vita huset och New York Times redaktion till vår tids stora journalistiska frågor: kvalitet, public service och digitalisering.
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
28559
Book:Demokratimodeller:1997:2. rev. och utvidgade uppl. Book
Author: Held, David
Year: 1997
Language: Swedish
Shelf mark: Ocg
Media class: Book
Edition: 2. rev. och utvidgade uppl.
Publisher: Daidalos
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
321323
Book:Det är vi som bestämmer! Lättläst - Nivå 3:2021:Första utgåvan Book
Author: Candil, Moa
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Ocg
Media class: Book
Edition: Första utgåvan
Resource type: Physical
Sverige är en demokrati. Men så har det inte alltid varit det är bara hundra år sedan kvinnor för första gången fick rösta i politiska val. Och andra grupper fick rösträtt senare än så. I Det är vi som bestämmer! får du veta hur Sverige blev demokratiskt och hur demokratin fungerar.
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
323805
Book:Folk i rörelse:2021 Book
Author: Östberg, Kjell
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Ocg
Media class: Book
Resource type: Physical
I år firar den svenska demokratin hundra år. Många ser detta som slutet på en given utveckling. Kjell Östberg skriver istället levande om hur vår demokrati är ett resultat av att människor sluter sig samman i kamp för att gemensamt skapa förändring, från Sundsvallsstrejken 1879 till Fridays for future idag.
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
323522
Book:Ingen självklarhet:2020 Book
Year: 2020
Language: Swedish
Shelf mark: Ocg
Media class: Book
Resource type: Physical
Demokrati är ingen självklarhet. Idén om demokrati i betydelsen "folkstyre" går tillbaka till antikens Aten, men vilka som ska utgöra folket och hur styret ska bedrivas har debatterats alltsedan dess. Över tid har allt fler grupper av människor inkluderats i demos. Samtidigt har det under demokratins hela historia funnits ett motstånd mot att gemene man och kvinna ska ha inflytande över politiska angelägenheter. Borde inte styret skötas av experter? Räcker det inte med att en upplyst ledare eller ett parti med bred förankring kanaliserar folkviljan?
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
323085
Book:Därför demokrati:2021 Book
Author: Wikforss, Åsa
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Ocg
Media class: Book
Resource type: Physical
Demokratin är det enda styrelseskick som lägger sitt öde i våra händer. I det ligger dess stora styrka men också dess stora sårbarhet. När desinformation och propaganda utnyttjar denna sårbarhet är det avgörande att vi är medvetna om demokratins stora värde.
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating
322202
Book:Den hotade demokratin:2021 Book
Author: Wästberg, Olle
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Ocg
Media class: Book
Publisher: Ekerlids förlag
Resource type: Physical
Den framtida demokratin går inte att ta för given i Sverige. Olle Wästberg, tidigare ordförande i den statliga Demokratiutredningen, ser riskerna och möjligheterna till räddning. Putin, Erdogan, Orbán och andra auktoritära ledare har ursprungligen blivit folkvalda och sedan utnyttjat situationen. Demokratin i Sverige kulle kunna upphävas på fjorton månader.
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
321498
Book:En liten bok om fotboll, demokrati och hur man bygger ett samhälle:2021 Book
Author: Rådström, Niklas
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Rbba
Media class: Book
Publisher: Mondial
Resource type: Physical
En liten bok om fotboll, demokrati och hur man bygger ett samhälle är en kärleksförklaring till världens populäraste sport och samtidigt en tankebok om hur vi tar hand om den värld vi tillsammans befolkar.
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
321341
Book:Samettidiktatuuri:2021 Book
Author: Laurén, Anna-Lena
Year: 2021
Language: Finnish
Shelf mark: Kma=ub
Media class: Book
Publisher: Teos & Förlaget
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
320903
Book:Kunskap som känns:2021 Book
Author: Strannegård, Lars
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Ev
Media class: Book
Resource type: Physical
Varför borde ekonomer studera filosofi och litteratur? Hur hänger samtidskonst och skönlitteratur ihop med lärande? Och hur kan ett bildningsideal för vår tid se ut?
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating

Results list

356837
Book:Il desiderio di essere come tutti:2013 Book
Author: Piccolo, Francesco
Year: 2013
Language: Italian
Shelf mark: Hi
Media class: Book
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
356765
Book:Morte di un uomo felice:2014 Book
Author: Fontana, Giorgio
Year: 2014
Language: Italian
Shelf mark: Hi
Media class: Book
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
347220
Book:Lär dig mer om människokroppen Book
Media class: Book
Resource type: Physical
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating Provide rating
352218
Book:Bezutisni:2021 Book
Author: Ishiguro, Kazuo
Year: 2021
Language: Ukranian
Shelf mark: Hmb
Media class: Book
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
355630
Book:Tarinankertoja:2022 Book
Author: Konttinen, Riitta
Year: 2022
Language: Finnish
Shelf mark: Gz=ub
Media class: Book
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
327001
Book:Premier sang:2021 Book
Author: Nothomb, Amélie
Year: 2021
Language: French
Shelf mark: Hj
Media class: Book
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
355237
Book:Podrostok:2021 Book
Author: Dostoevsky, Fedor
Year: 2021
Language: Russian
Media class: Book
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
350546
Book:Corna rada:2013 Book
Author: Kulis, Pantelejmon Oleksandrovyc
Year: 2013
Language: Ukranian
Shelf mark: Hmb
Media class: Book
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
352223
Book:Smisni kochannja:2021 Book
Author: Kundera, Milan
Year: 2021
Language: Ukranian
Shelf mark: Hmb
Media class: Book
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
355180
Book:Biographie de la faim:2006 Book
Author: Nothomb, Amélie
Year: 2006
Language: French
Shelf mark: Hj
Media class: Book
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
354073
Book:Varelserna: Bok 1-4 Samlingsvolym Book
Author: Nordin, Magnus
Media class: Book
Resource type: Physical
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating
354573
Book:Le pays des autres: 2 Regardez-nous danser : roman:2022 Book
Author: Slimani, Leïla
Year: 2022
Language: French
Shelf mark: Hj
Media class: Book
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
352214
Book:Amadoka:2021 Book
Author: Andruchovyc, Sofija
Year: 2021
Language: Ukranian
Shelf mark: Hmb
Media class: Book
Resource type: Physical
This is a dubious consolation, as severe injuries have led to complete memory loss: a man does not remember his name or where he comes from, does not remember a single loved one, not a single fragment of his past life. This is how a woman finds it, whose love and patience can work miracles: to reach the deepest layers of oblivion and memories, to unite the scattered pieces of the mutilated consciousness, to sew together a common story.
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
355240
Book:One Of Us Is Lying Book
Author: Mcmanus, Karen M
Media class: Book
Resource type: Physical
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating
354548
Book:Páradais:2021:Primera edición Book
Author: Melchor, Fernanda
Year: 2021
Language: Spanish
Shelf mark: Hk
Media class: Book
Edition: Primera edición
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
355168
Book:Så funkar Sverige Book
Author: Westerman, Matilda
Media class: Book
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
355160
Book:Les frères coeur-de-lion:2015 Book
Author: Lindgren, Astrid
Year: 2015
Language: French
Media class: Book
Resource type: Physical
Et eventyr om hvordan brødrene Jonathan og Karl efter deres død i landet Nangijala må kæmpe mod en tyrannisk hersker og en grusom drage for at give Nangijala retfærdighed og gode tider tilbage
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
352221
Book:Proshchavay,zbroye (ukrainska) Book
Author: Hemingvey Ernest
Media class: Book
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
355636
Book:Poven neba kapelyux:2021 Book
Author: Pratchett, Terry
Year: 2021
Language: Ukranian
Shelf mark: uHmb
Media class: Book
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
355637
Book:Odna vesna v Chornobyli:2020 Book
Author: Lepage, Emmanuel
Year: 2020
Language: Ukranian
Shelf mark: Hmb
Media class: Book
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating

Language