We recommend books and movies

Are you looking for a book to read or a movie to watch? We have read and watched and here we share tips.

Results list

Results list

358387
Book:Frihetens problem:2021 Book
Author: Mann, Thomas
Year: 2021
Language: Swedish
Media class: Book
Resource type: Physical
Ett övermått av ondska har nu fått oss att släppa vår skepsis och blygsel inför stora ord som frihet, sanning och rättvisa; vi lyfter dem mot mänsklighetens ­fiender. /Thomas Mann &nbsp
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
356616
Book:Onnellisten tasavalta:2022 Book
Author: Rehn, Olli
Year: 2022
Language: Finnish
Media class: Book
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
356485
Book:The rise and fall of the welfare state:2011 Book
Author: Wahl, Asbjørn
Year: 2011
Language: English
Shelf mark: Oh
Media class: Book
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
353367
Book:Va?! Är demokratin hotad?:2021:1:a upplagan Book
Year: 2021
Language: Swedish
Media class: Book
Edition: 1:a upplagan
Resource type: Physical
I Fores antologi Va?! Är demokratin hotad? har vi låtit olika personer skriva om hoten mot den liberala demokratin. Boken belyser vilka hot som finns, vad som står på spel och vad man kan lära sig av såväl historien som pågående trender. Författarna förklarar att människan genom historien har pendlat mellan öppenhet och slutenhet samt visar att demokratins kris är global när autokratin och populismen vinner mark världen över. De beskriver hur konspirationsteorier ger fäste åt alternativa världsbilder som omöjliggör det demokratiska samtalet och på vilket sätt klimatförändringarnas konsekvenser hör ihop med hoten mot den liberala demokratin. Det blir tydligt i antologin att den liberala demokratin är hotad även i Sverige. Som Bengt Westerberg skriver i antologin: "Därför gäller det att ta hoten på allvar, att göra tydligt vad som står på spel och att, innan det är för sent, övertyga medborgarna om att den liberala demokratin är värd att försvara." Det hoppas vi göra med denna antologi. God läsning!
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
344604
Book:Vi gör olika:2021 Book
Author: Lundgren Aslla, Aisha
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Em-c
Media class: Book
Resource type: Physical
Hur kan vi arbeta med mångfald, demokrati och solidaritet i förskolan? När barnen får lära sig mer om olika kulturers fester och firanden och själva prova på, blir det okända inte konstigt.   Här får vi ta del av Aisha Lundgren Asllas och Franziska Forssanders kreativa arbetssätt i en barngrupp som i huvudsak var rotad i traditionellt svensk kultur.
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
340807
Book:Utbildning, demokrati, medborgarskap:2019:Andra upplagan Book
Author: Dahlstedt, Magnus
Year: 2019
Language: Swedish
Shelf mark: Em-c
Media class: Book
Edition: Andra upplagan
Resource type: Physical
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
327999
Book:The sum of us:2021 Book
Author: McGhee, Heather C
Year: 2021
Language: English
Shelf mark: Ohe
Media class: Book
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
327050
Book:Postdemokratisk kultur:2018 Book
Author: Werner, Jeff
Year: 2018
Language: Swedish
Media class: Book
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
326233
Book:Representativ demokrati:2020 Book
Author: Lidström, Erik
Year: 2020
Language: Swedish
Shelf mark: Ocg
Media class: Book
Resource type: Physical
Vi är stolta över vår demokrati i Sverige. Vi vill dessutom att den ständigt ska fördjupas, breddas, spridas, värnas. Men vad är demokrati? Vad är representativ demokrati? Här är begreppen milt sagt oklara. Och varför är så många så missnöjda med både vårt politiska system och med samhällsutvecklingen i stort?   Denna bok tar tag i frågorna från grunden. Demokrati och representativ demokrati behandlas ingående liksom republik och monarki, maktdelning, maktuppdelning, maktbegränsning, grundlagar, olika sorters valförfaranden och rättsväsendets utformning och betydelse för det demokratiska statsskicket.   Vår representativa demokrati kan dramatiskt förbättras. Och demokratiseras. För att åstadkomma detta krävs radikala förändringar, men samtidigt inte förändringar som radikalt bryter mot svenska politiska traditioner.   Erik Lidström är Tekn Dr i fysik från Uppsala universitet. Efter fyra år som forskare i Grenoble gick han 2000 över till IT. Vid sidan om intresserar han sig för och forskar i samhällsfrågor och har publicerat boken Education Unchained (2015) om skolans behov av reformer. Rekommenderad av Choice Magazine som kursbok vid amerikanska universitet.
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
325996
Book:Att skriva i onda tider:2021 Book
Author: Guillou, Jan
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Bb
Media class: Book
Resource type: Physical
Behandlar även Sverige
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating

Language