Formulär

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig!

Felsökning e-böcker

Obs! Kontrollera att du har den senaste versionen av Biblio installerad och att ditt operativsystem är uppdaterat!

Läser/lyssnar du via webben (bib.nacka.se) eller i Biblio?
Vilken enhet använder du?