KOMMUNAL SERVICE

Kommunal service
I de kommunala bibliotekens uppdrag ingår att kunna hänvisa medborgarna till rätt instans för vidare hjälp vad gäller Nacka kommuns övergripande service, som exempelvis skolvalet och enklare turistinformation. Studie-, yrkes- och konsumentvägledare samt innovations- och entreprenörsrådgivare från kommunen finns också på plats på biblioteket under fasta tider varje vecka (ej sommartid). Dessa tider hittar du i kalendariet. Läs mer om vad biblioteken har möjlighet att hjälpa till med under fliken Kommunal service.