Lärarkort

Lärare på skolor i Nacka kommun har möjlighet att få ett lärarkort som gäller för bibliotekslån i arbetet.

Läraren ser till att bibliotekslånen kommer tillbaka i rätt tid. Skolledaren på skolan godkänner varje lärares ansökan om lärarkort på biblioteket. Medier lånade på lärarkortet ansvarar skolan ytterst för. Förkomna medier ersätts av skolan.

För låneregler samt hur Nacka bibliotek hanterar personuppgifter, se nedan.  

Med vänliga hälsningar
Fisksätra, Nacka Forum & Orminge bibliotek
Skriv ut, få påskrivet av din skolledare och ta med till biblioteket för ett lärarkort!

Låneregler och personuppgiftshantering 

Ansvar 
Lånekortet är personligt och du är ansvarig för dina lån. Målsman ansvarar för barns lån. 
Om du lämnar tillbaka det du lånat för sent, får du betala en förseningsavgift.  

Om du tappar bort eller råkar förstöra en bok eller något annat du lånat ska det ersättas, se nedan. 
 
Lånetid 
Återlämningsdatum står på det kvitto du får när du lånar. Normal lånetid är 4 veckor.  
 
Omlån 
Du kan låna om dina lån om ingen står på köLogga in på webben med ditt personnummer (alt lånekortsnummer) och pinkod. 

Reservationer 
Du kan reservera via webben med personnummer (alt lånekortsnummer) och pinkod. Du får besked per SMS, e-post eller brev när boken finns att hämta. Att reservera är gratis. 
 
Förseningsavgifter i Nacka kommun 
Om du lämnar tillbaka det du lånat för sent, tar biblioteket ut en förseningsavgift. Avgifterna bestäms av Nacka kulturnämnd. Vid total skuld på 100 kr spärras möjligheten att låna. 

Som låntagare är du skyldig att informera dig om våra regler. Ouppklarade lån eller skulder kan leda till att rätten att låna dras in och ärendet kan komma att överlämnas till inkasso. 
 
Förseningsavgifter gäller låntagare från 16 års ålder. 
Per vuxenmedia och påbörjad vecka: 10 kr 
Per tidskriftsnummer och påbörjad vecka: 5 kr 
Meddelandeavgift: 10 kr
Maxbelopp per bok och återlämningstillfälle: 250 kr
Ingen förseningsavgift tas ut för barnmedia dock kan vuxen få meddelandeavgift.  

Ersättningsavgifter om du måste ersätta förlorad eller förstörd bok: 
Vuxenbok: 175 kr 
Barnbok: 100 kr
Tidskrift: vuxen 50 kr 
Tidskrift barn: 10 kr 
Film och TV-spel: 500 kr
Media ersätts med angivet belopp eller anskaffningsvärdet vid högre belopp. 
 
Övriga avgifter: 
Hyra av tv-spel: 20 kr 

Från den 25 maj 2018 ersätter Dataskyddsförordningen (GDPR) Personuppgiftslagen (PUL). GDPR syftar till att stärka din rätt till skydd av dina personuppgifter. 

Bibliotekens hantering av personuppgifter 

Biblioteken i Nacka sparar personuppgifter om dig för att kunna registrera pågående lån och kunna kontakta dig när en reserverad bok finns att hämta eller om du inte lämnat tillbaka dina lån i tid. 
Vi sparar uppgifter om ditt namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi sparar även ditt lånekortsnummer, PIN-kod (krypterat), lösenord (krypterat), användarnamn, hembibliotek och bibliotekssystemets låntagar-id. Om du har skapat egna listor eller betygssatt verk på vår webb sparas även dessa uppgifter. Uppgifterna används för utskick av påminnelser, övertidsvarningar, reservationsmeddelanden och räkningar. Uppgifterna används också vid adressuppdateringar. Uppgifterna används inte i något annat syfte. 
Vi sparar uppgifterna tills du ber oss ta bort dem eller efter du varit inaktiv låntagare i tre år. 
Kulturnämnden i Nacka kommun är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (”GDPR”). 
 
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring (dataportabilitet) eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. 
Detta gör du enklast genom att kontakta oss på Nacka kommun, Registraturen 131 81 Nacka, telefon 08-718 80 00, varefter din begäran kommer att prövas. 
 
För kontakt med Nacka kommuns dataskyddsombud: 
Postadress: Dataskyddsombud, Nacka kommun, 131 81 Nacka 
E-post: dataskyddsombud@nacka.se 

Vill du klaga på Nacka kommuns behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet inom området, adressen är Box 8114, 104 20 Stockholm, datainspektionen@datainspektionen.se, telefonnummer 08-657 61 00