LÅNEREGLER

Ansvar
Du är ansvarig för dina lån. Målsman ansvarar för barns lån.

Om du tappar bort eller råkar förstöra en bok eller skiva ska den ersättas enligt de avgifter som slagits fast av Nacka kulturnämnd.

Om du lämnar tillbaka det du lånat för sent, får du betala en förseningsavgift.

Lånetid
Återlämningsdatum står på det kvitto du får när du lånar. Normal lånetid är 4 veckor. 

Omlån
Om ingen står i kö för det du lånat, kan du själv förlänga lånet 1 gång. Du kan göra det via vår hemsida, mejla, eller ringa oss under öppettid. Logga in på webbplatsen med ditt lånekortsnummer/personnummer och pinkod.

Reservationer
Du kan reservera via hemsidan, eller kontakta oss via mejl eller telefon. Du får besked per SMS, e-post eller brev när boken finns att hämta. Att reservera är gratis.

Inköpsförslag 
Lämna gärna inköpsförslag om du tycker att biblioteket ska köpa in en viss bok.
Fisksätra, bibl.fs@nacka.se
,
Nacka Forum, bibl.forum@nacka.se
 
eller Orminge, bibl.orminge@nacka.se
.

Fjärrlån
Böcker som inte finns inom Nacka bibliotek kan beställas från andra bibliotek för 30kr per bok. Du får besked per SMS, e-post eller brev när boken finns att hämta.


Förseningsavgifter i Nacka kommun


Om du lämnar tillbaka det du lånat för sent, tar biblioteket ut en förseningsavgift. Avgifterna bestäms av Nacka kulturnämnd. Vid total skuld på 100 kr spärras möjligheten att låna.
Som låntagare är du skyldig att informera dig om våra regler. Ouppklarade lån eller skulder kan leda till att rätten att låna dras in och ärendet kan komma att överlämnas till inkasso.

Förseningavgifter gäller låntagare från 16 års ålder.

Per vuxenmedia och påbörjad vecka: 10 kr.
Per tidskriftsnummer och påbörjad vecka: 5 kr.
Per vuxenmedia som är avgiftsbelagd (hyrs ut) och dag: 10 kr.
Meddelandeavgift (porto): 10 kr
Maxbelopp per återlämningstillfälle: 250 kr.

Ingen förseningsavgift tas ut för barnmedia.

Ersättningsavgifter om du måste ersätta förlorad eller förstörd bok:
Vuxenbok: 175 kr.
Barnbok: 100 kr.
Tidskrift: vuxen 50 kr.
Tidskrift barn: 10 kr.
Film och TV-spel: 500 kr.
Media ersätts med angivet belopp eller anskaffningsvärdet vid högre belopp.

Övriga avgifter:
Hyra av spelfilmer på DVD för vuxna och tv-spel: 20 kr.
(Filmer för barn är inte avgiftsbelagda.)