Låneregler och personuppgiftshantering

Ansvar
Lånekortet är personligt och du är ansvarig för dina lån. Målsman ansvarar för barns lån.

Om du tappar bort eller råkar förstöra en bok eller något annat du lånat ska det ersättas, se nedan.

Om du lämnar tillbaka det du lånat för sent, får du betala en förseningsavgift.

Lånetid
Återlämningsdatum står på det kvitto du får när du lånar. Normal lånetid är 4 veckor. 

Omlån
Du kan låna om dina lån 1 gång om ingen står på kö. Logga in på webben med ditt lånekortsnummer/personnummer och pinkod.

Reservationer
Du kan reservera via webben med lånekortsnummer/personnummer och pinkod, eller via besök på biblioteket. Du får besked per SMS, e-post eller brev när boken finns att hämta. Att reservera är gratis.

Förseningsavgifter i Nacka kommun
Om du lämnar tillbaka det du lånat för sent, tar biblioteket ut en förseningsavgift. Avgifterna bestäms av Nacka kulturnämnd. Vid total skuld på 100 kr spärras möjligheten att låna.
Som låntagare är du skyldig att informera dig om våra regler. Ouppklarade lån eller skulder kan leda till att rätten att låna dras in och ärendet kan komma att överlämnas till inkasso.

Förseningavgifter gäller låntagare från 16 års ålder.
Per vuxenmedia och påbörjad vecka: 10 kr
Per tidskriftsnummer och påbörjad vecka: 5 kr
Per vuxenmedia som är avgiftsbelagd (hyrs ut) och dag: 10 kr
Meddelandeavgift: 10 kr
Maxbelopp per media och återlämningstillfälle: 250 kr

Ingen förseningsavgift tas ut för barnmedia.

Ersättningsavgifter om du måste ersätta förlorat eller förstört media:
Vuxenbok: 175 kr
Barnbok: 100 kr
Tidskrift: vuxen 50 kr
Tidskrift barn: 10 kr
Film och TV-spel: 500 kr
En fjärrlånad bok ersätts med ett belopp som bestäms av det bibliotek vi lånat in boken från.
Media ersätts med angivet belopp eller anskaffningsvärdet vid högre belopp.

Övriga avgifter:
Hyra av tv-spel: 20 kr 

Eus dataskyddsreform 2018 GDPR
Från den 25 maj 2018 ersätter Dataskyddsförordningen (GDPR) Personuppgiftslagen (PUL). GDPR syftar till att stärka din rätt till skydd av dina personuppgifter.

Bibliotekens hantering av personuppgifter

Biblioteken i Nacka sparar personuppgifter om dig för att kunna registrera pågående lån och kunna kontakta dig när en reserverad bok finns att hämta eller om du inte lämnat tillbaka dina lån i tid.
Vi sparar uppgifter om ditt namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi sparar även ditt lånekortsnummer, PIN-kod (krypterat), lösenord (krypterat), användarnamn, hembibliotek och bibliotekssystemets låntagar-id. Om du har skapat egna listor eller betygssatt verk på vår webb sparas även dessa uppgifter. Uppgifterna används för utskick av påminnelser, övertidsvarningar, reservationsmeddelanden och räkningar. Uppgifterna används också vid adressuppdateringar. Uppgifterna används inte i något annat syfte.
Vi sparar uppgifterna tills du ber oss ta bort dem eller efter du varit inaktiv låntagare i tre år.
Kulturnämnden i Nacka kommun är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring (dataportabilitet) eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta oss på Nacka kommun, Registraturen 131 81 Nacka, telefon 08-718 80 00, varefter din begäran kommer att prövas.

För kontakt med Nacka kommuns dataskyddsombud:
Postadress: Dataskyddsombud, Nacka kommun, 131 81 Nacka
E-post: dataskyddsombud@nacka.se

Vill du klaga på Nacka kommuns behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet inom området, adressen är Box 8114, 104 20 Stockholm, datainspektionen@datainspektionen.se, telefonnummer 08-657 61 00