Minoritetsspråken i Sverige

Du vet väl om att vi kan hjälpa dig att hitta medier på ditt nationella minoritetsspråk?I Sverige talas och skrivs minst 150 olika språk. Dessutom har vi fem nationella minoritetsspråk:

I Nacka finns böcker på alla fem språken och vi hjälper dig gärna att hitta mer litteratur på ditt språk för dig och ditt barn.

Fjärrlån

Biblioteken i Nacka kan även låna in böcker från andra bibliotek i landet, ett så kallat fjärrlån. Fjärrlån av böcker på finska, jiddisch och samiska kan göras från följande bibliotek: 

Finlandsinstitutets bibliotek

Judiska biblioteket

Samernas bibliotek

Kontakta ditt bibliotek för mer information om hur du gör ett fjärrlån. 

Läs mer

Vill du lära dig mer om minoriteter och minoritetsspråk i Sverige, gå in på Institutet för språk och folkminnens hemsida och Minoritet.se.