Minoritetsspråken i Sverige

Du vet väl om att vi kan hjälpa dig att hitta medier på ditt nationella minoritetsspråk?I Sverige talas och skrivs minst 150 olika språk. Dessutom har vi fem nationella minoritetsspråk:

Nackas kommunala bibliotek har redan böcker på alla fem språken och vi hjälper dig gärna att hitta mer litteratur på ditt språk för dig och ditt barn.

Vill du lära dig mer om minoriteter och minoritetsspråk i Sverige, gå in på Institutet för språk och folkminnens hemsida och Minoritet.se.