Nacka kommun fyller 50 år

Att Nacka kommun nu fyller 50 år ska på olika sätt uppmärksammas under hela 2021. 

Forumbiblioteken kommer också att uppmärksamma jubileet här på vår hemsida, i våra kanaler på sociala media och i bibliotekets lokaler.Nacka kommuns egen sida hittar du här:

https://www.nacka.se/kommun--politik/nacka-fyller-50-ar/

Här finns också möjlighet att själv lämna in bidrag och synpunkter: 

https://www.nacka.se/kommun--politik/nacka-fyller-50-ar/milstolpar-och-minnen/