Nacka kommun fyller 50 år

Att Nacka kommun nu fyller 50 år ska på olika sätt uppmärksammas under hela 2021. Forumbiblioteken uppmärksammar jubileet här på vår hemsida, i våra kanaler på sociala media och i bibliotekets kanaler.

Händer på biblioteken i höst


Vad har Du för minnen från Nacka?

Maila in texter och bilder till nacka50ar@forumbiblioteken.se

Du kan även skicka in kortare texter via formuläret här nedan.

OBS. Glöm inte att godkänna att vi använder materialet genom att kryssa i nedanstående formulär eller om du mejlar in kan du kopiera ordalydelsen och klistra in i mejlet.

Minnen från Nacka


  Nacka kommuns egen sida hittar du här:

  Nacka kommun fyller 50 år!

  Här finns också möjlighet att själv lämna in bidrag och synpunkter: 

  Milstolpar och minnen

  Logga


  Nacka lokalhistoriska arkiv

  Nacka lokalhistoriska arkiv är en guldgruva för alla som är intresserade av Nackas historia. Här kan du lära känna arkivet!