Nacka kommun fyller 50 år

Att Nacka kommun nu fyller 50 år ska på olika sätt uppmärksammas under hela 2021. Forumbiblioteken uppmärksammar jubileet här på vår hemsida, i våra kanaler på sociala media och i bibliotekets kanaler.

Nacka 50 år fotoutställning

Nacka hembygdsförening ställer ut på Nacka Forum bibliotek 2/8-12/9.


Nacka kommun 50 år – så gick det till vid bildandet!

Thage G Peterson, f.d. talman och statsråd, berättar utförligt om det politiska spelet när Nacka bildades. 

Nacka Forum bibliotek, lördag 11/9, kl 14.30-16:30.


Vad har Du för minnen från Nacka?

Maila in texter och bilder till nacka50ar@forumbiblioteken.se

Du kan även skicka in kortare texter via formuläret här nedan.

OBS. Glöm inte att godkänna att vi använder materialet genom att kryssa i nedanstående formulär eller om du mejlar in kan du kopiera ordalydelsen och klistra in i mejlet.

Minnen från Nacka

  Nackalitteratur som du kan låna:


  Nacka kommuns egen sida hittar du här:

  Nacka kommun fyller 50 år!

  Här finns också möjlighet att själv lämna in bidrag och synpunkter: 

  Milstolpar och minnen

  Logga


  Kalender Nacka 50 år


  Nacka lokalhistoriska arkiv

  Nacka lokalhistoriska arkiv är en guldgruva för alla som är intresserade av Nackas historia. Här kan du lära känna arkivet!