OM OSS

Forumbiblioteken jobbar på uppdrag av Nacka Kommun. Vi tror på att ständigt fråga oss vilka vi finns till för samt varför och hur verksamheten kan skapa värde för våra målgrupper utifrån deras behov och utmaningar.

Våra fyra fokusområden hjälper oss att hålla riktningen och skapa mål i linje med vårt uppdrag.

Läsfrämjande - Oavsett förutsättningar möter individer och grupper berättelser i olika former och i olika format via bibliotekets fysiska eller digitala mötesplatser.

Livslångt lärande - Vi är ett centrum i det livslånga lärandet som ger alla likvärdig tillgång till information och kunskap. Hos oss sker lärande utan krav på prestation för alla.

Den kreativa medborgaren - Vi erbjuder fysiska och digitala rum som var och en kan använda för skapande, på egen hand eller tillsammans med andra.

Den demokratiska medborgaren - Vi skapar ett forum för samtidsfrågor där demokratiska processer initieras, lärs och hanteras i samtalet och i mötet med andra och i respekten för allas lika värde.


Forumbiblioteken är ett bibliotek på tre olika platser, Fisksätra, Orminge och Nacka Forum.

Fisksätra bibliotek

Nacka Forum bibliotek

Orminge bibliotek