OM OSS

Biblioteken har en viktig funktion som fria, neutrala mötesplatser för gemenskap i samhället. Här kan besökarna kostnadsfritt låna media och ta del av ett brett informations- och kulturutbud på egna villkor ­– en av förutsättningarna för en väl fungerande demokrati.


Biblioteken vill:

  • Ge fri tillgång till information.
  • Sprida lust till kunskap och läsning.
  • Verka för allas lika värde, bland annat genom att erbjuda föreläsningar och program för att öka förståelsen för olika kulturer och skeenden i världen.
  • Bidra till barns språk-, skriv- och läsutveckling genom att prioritera inköp av barnmedia och anordna aktiviteter riktade till barn och unga.
  • Vara en mötesplats för alla, inte minst för nyanlända som behöver information och kunskap om det svenska samhället.

Det finns sex folkbibliotek i Nacka kommun.

Alla folkbibliotek i Nacka har avtal med Nacka kommuns kulturnämnd. Finansieringen bygger för närvarande på ersättning efter prestation.

Bibliotekens mediesamling är gemensam och ägs av Nacka kommun.