Läsa på lätt svenska

Arrangemang

Stjärnlösa nätter

Vi läser boken Stärnlösa nätter, av Arkan Asaad.

För mer info kontakta Fisksätra bibliotek via e-post: bibl.fs@nacka.se eller telefon: 08- 718 8435.

Välkomna!