Om Sten Hagliden 1905 -1979

Arrangemang

Gudrun Hagliden berättar om sin pappa Sten och läser hans dikter.

"Poeten som ville visa det stora i det småttiga"

Sten Hagliden föddes den 23 november 1905 i Örebro och avled i Stockholm den 26 februari 1979. Han avlade folkskollärarexamen 1931 och arbetade sedan som lärare vid Midsommarkransens folkskola. Bredvid sin lärargärning skrev Sten Hagliden lyrik. Han debuterade 1932 med boken Bumerang. Han utgav därefter 16 diktsamlingar; Rastgård 1946, Bundens åtbörder 1948, Kringrännas 1950, Karga ägor 1953, Till fots 1955, Tvärträ 1958, Utskuret. Dikter 1932-58. 1960, Klackjärn, klockjärn 1962, Bomärke 1965, Livsgeråd 1967, Stickspår 1970, Rop 1975, Kvällsordat 1976, Tillrygga. Dikter 1932-77. 1977, Utmarks 1978, Djur kring människor. Dikter 1948-78. 1979.