Träna svenska i sommar

Arrangemang
Målgrupp:

Röda Korset erbjuder möjlighet att träna svenska tillsammans med frivilliga.

Du är välkommen oavsett om du kommer som nybörjare för att öva på uttal och få ett större ordförråd eller för att fördjupa dig i grammatiska frågor. Vi tränar bland annat genom samtal om aktuella ämnen, men det finns även möjlighet till individuell hjälp med hemuppgifter, att skriva brev eller fylla i ansökningar m.m.

Deltagandet är frivilligt och du behöver inte anmäla dig i förväg.

Torsdagar kl 16-17 14/6-30/8

Välkommen!

Kontakt: Ann-Catrin Malmlöf: 073-067 62 53, ann-catrin.malmlof@bredband.net

http://kommun.redcross.se/nacka/vart-arbete/trana-svenska/