Återvinning i ett mindre perspektiv

Utställning

Datum

15 november fredag
31 december tisdag
2019-11-15 till 2019-12-31.
Målgrupp:

Beautiful Minds dagliga verksamhet i Saltsjöbaden
jobbar med ett projekt om återvinning. Med hjälp av
återvunnet material visar de oss hur återvinning
går till.