Återvinning i ett mindre perspektiv

Utställning

Utställningen är över

15 november fredag 2019
31 december tisdag 2019
2019-11-15 till 2019-12-31.
Målgrupp:

Beautiful Minds dagliga verksamhet i Saltsjöbaden
jobbar med ett projekt om återvinning. Med hjälp av
återvunnet material visar de oss hur återvinning
går till.