School in common

Utställning

Utställningen är över

04 november måndag 2019
17 november söndag 2019
2019-11-04 till 2019-11-17.
Målgrupp:

a school (is a school, is a ___) var en lekfull övning där vi bjöd in elever, lärare, konstnärer, curatorer, fanzine skapare, vänner, familj och biblioteksbesökare att tillsammans med oss tänka kring begreppet skola.
Det är en öppen inbjudan som kan fyllas i med klagomål och frågeställningar kring status quo. Tillsammans föreställer de olika former av inlärning som uppmuntrar till glädje och samarbete. Detta går emot lärare-elev dynamiken, karriärism, och betygssystemet som dominerar den nuvarande skolpolitiken.

Mellan 4. och 17. november visar School in Common några av de uttalanden som kommer från olika workshops, promenader, samtal, studiecirklar och andra informella samlingstillfällen under de senaste månaderna.
Några av uttalandena återfinns på dessa
flaggor, av formgivarna Louise Khadjeh-Nassiri och Johnny Chang. Under hösten presenteras dessa på olika offentliga utrymmen i syfte att föra dessa meddelanden vidare, och som en öppen inbjudan att ha dessa konversationer själv.

Programmet har erhållit bidrag från Kulturrådet och Stockholms Stad.

Alen Ksoll hänger utställningen