Låneregler

Ansvar

  • Lånekortet är personligt och du är ansvarig för dina lån. Målsman ansvarar för barns lån. Om du tappar bort eller råkar förstöra en bok eller något annat du lånat ska det ersättas, se nedan.
  • Om du lämnar tillbaka det du lånat för sent får du betala en förseningsavgift.

 

Lånetid
Återlämningsdatum står på det kvitto du får när du lånar. Normal lånetid är 4 veckor.

 

Omlån
Du kan låna om dina lån 1 gång om ingen står på kö. Logga in på webben med ditt lånekortsnummer/personnummer och pinkod.

 

Reservationer
Du kan reservera via webben med lånekortsnummer/personnummer och pinkod, eller via besök på biblioteket. Du får besked per SMS, e-post eller brev när boken finns att hämta. Att reservera är gratis.

 

Förseningsavgifter i Nacka kommun
Om du lämnar tillbaka det du lånat för sent, tar biblioteket ut en förseningsavgift. Vid en total skuld på 100 kr spärras möjligheten att låna. Som låntagare är du skyldig att informera dig om våra regler. Ouppklarade lån eller skulder kan leda till att rätten att låna dras in och ärendet kan komma att överlämnas till inkasso. Förseningavgifter gäller låntagare från 16 års ålder. Ingen förseningsavgift tas ut för barnmedia.

Förseningsavgifter är 10 kronor per vuxenmedia och påbörjad vecka (5 kr för tidskrifter). En meddelandeavgift á 10 kr tillkommer. Maxbelopp per media och återlämningstillfälle är 250 kr.Ersättningsavgifter om du måste ersätta förlorat eller förstört media

Vuxenbok 175 kr
Barnbok 100 kr
Tidsskrift (vuxen/barn) 50/10 kr
Film & tv-spel 500 kr

 

 

 

 

Media ersätts med angivet belopp eller anskaffningsvärdet vid högre belopp. En fjärrlånad bok ersätts med ett belopp som bestäms av det bibliotek vi lånat in boken från.

 

Biblioteksavgifterna bestäms av Nacka kulturnämnd och finns i Taxor och avgifter i kulturnämndens lokaler för kulturverksamhet.

 

Sök

Språk