TACK

Tack för din ansökan.

Kom till lånedisken så slutför vi din ansökan och aktiverar ditt lånekort.

Du kan reservera böcker och låna e-böcker under 24 timmar, sedan måste du komma till ditt bibliotek för att kunna fortsätta använda ditt lånekort.


Välkommen!